• 09137960527
  • مشاوره رایگان و شارژ

حمل و نقل رایگان در شهر کرمان جهت دریافت کپسول بعد از تماس

حمل و نقل رایگان در شهر کرمان

خدمات حمل و نقل رایگان شرکت آتش یاران

یکی از خدماتی که شرکت تعاونی آتش یاران کیهان حریق برای همشهریان گرامی در نظر گرفته است خدمت حمل و نقل رایگان می باشد که نیازی به انتظار مشتری برای شارژ کپسول آتش نشانی نباشد.پس از تماس توسط شما شرکت موظف به اعزام خودرو جهت دریافت کپسول آتش نشانی میباشد و همچنین جهت رفاه حال مشتریان گرامی تحویل کپسول آتش نشانی نیز توسط خود شرکت می باشد

تماس