• 09137960527
  • مشاوره رایگان و شارژ

با اعتماد به ما ایمنی محیط کار ومنزل خود را تضمین کنید

تجهیزات ایمنی-کپسول آتشنشانی

استفاده از تجهیزات ایمنی

استفاده از تجهیزات ایمنی یکی از مهمترین اصول ایمنی در محیط کار است. باید تجهیزات ایمنی را متناسب با نوع کار فراهم آورد و کارگران و مهندسان نیز باید تمامی آنها را مورد استفاده قرار دهند. از این تجهیزات می توان به لباس کار، کلاه ایمنی، دستکش ایمنی، عینک ایمنی، گوشی ایمنی، ماسک ایمنی و کفش ایمنی اشاره داشت. این تجهیزات برای هر حرفه خصوصیات و مشخصات خاصی دارد. بهتر است از بهترین انواع تجهیزات ایمنی و مطابق با استانداردهای جهانی استفاده کنید تا در حین کار خطری شما را تحدید نکند.از دیگر تجهیزات ایمنی که باید در محیط کار فراهم باشد تجهیزات ایمنی محیط کار است. یک محیط کار باید از لحاظ ایمنی برای انجام کار آماده باشد. برای مثال باید از تجهیزات کار در ارتفاع، تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای امن کردن محیط کار وجلوگیری از خطرات ناشی از آتش سوزی استفاده شود. این تجهیزات شامل کپسول آتش نشانی نیز می شود. هر فرد باید اصول استفاده از کپسول های آتش نشانی را بداند تا در صورت بروز خطرات احتمالی توانای استفاده از کپسول آتش نشانی را داشته باشد.شرکت تعاونی آتش یاران کیهان حریق در زمینه شارژ کپسول آتش نشانی،حفظ ایمنی شما و آموزش رایگان تخصصی همه روزه در خدمت رسانی آماده است.

تماس